سلام ، به گلدن کاپیتال استانبول خوش آمدید.

editor, Author at هلدینگ گلدن کاپیتال استانبول - اقامت ترکیه